เกี่ยวกับเรา


เส้นหมี่พระอาทิตย์

โรงงานเดิมชื่อ โรงงานเส้นหมี่กัวเซียมง้วน ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี และเป็นโรงงานเส้นหมี่โรงแรกในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยนั้น ผู้ก่อตั้งรุ่นแรก คือคุณปู่-คุณย่า (นายเชย  แซ่กัว)  เช่าที่ดินของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตลาดบางคล้า เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 2 ห้อง อยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกง ดำเนินกิจการอยู่ที่นี่ประมาณ 15 ปี ก็ย้ายไปสร้างโรงงานใหม่

ต่อมาเป็นรุ่นคุณพ่อ-คุณแม่ (นายจังเซ็ง  แซ่กัว – นางเง็กฮุ้น  พัฒนยินดี)  มาดำเนินกิจการต่อ และในปี พ.ศ. 2514 ได้ย้ายมาอยู่ที่ 66-68 ถ.บางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  เป็นที่ดินของเราเองบนเนื้อที่ 8 ไร่เศษ ดำเนินกิจการอยู่ที่นี่ประมาณ 20 ปี จากนั้น เราได้ขยายกำลังการผลิต และย้ายโรงงานไปที่ใหม่เพื่อพัฒนาโรงงานให้ดียี่งขึ้น

รุ่นปัจจุบัน ผู้ดำเนินกิจการ คือ  (นายบุญรักษ์ –นางอรุณี  พัฒนยินดี)  ในปี พ.ศ. 2534  ได้เปลี่ยนชื่อโรงงานเป็น  “โรงงานเส้นหมี่ตราพระอาทิตย์ ”  ตั้งอยู่ เลขที่ 5/1 หมู่ 9 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ของเราเองประมาณ 13 ไร่เศษ และดำเนินกิจการอยู่ที่นี่มาจนถึงปัจจุบัน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงงาน ให้ได้มาตรฐาน จึงได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2539-2541

โรงงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสะอาด และสิ่งแวดล้อมใน โรงงาน จึงได้เข้าร่วม “โครงการเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมไทย ” กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ซึ่งโครงการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากประเทศเดนมาร์ค (The Danish Cooperation for Environment and Development)  สถาบัน DANCED มาเพื่อพัฒนาเรื่องการลดของเสีย และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เราได้เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 2 ปี  และได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเป็น โรงงานสาธิตเทคโนโลยีสะอาด เพียงโรงงานเดียวในส่วนเงินสนับสนุน (High Cost)

ปี พ.ศ. 2547

โรงงานได้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอีกครั้งในโครงการ CE Marking  ซื่งเป็นการรับรองในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตราย และทำลายสิ่งแวดล้อม  ทางโรงงานได้รับใบรับรองจากสถาบันเช่นเดียวกัน

ปี พ.ศ. 2546

-  ได้รับรางวัลสินค้าสุดยอดระดับ 5 ดาว โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “ โครงการอนุรักษ์พลังงานประจักษ์ผล ระยะที่ 1 โดยสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2556

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 / ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2557

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 / ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2557

ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /อย. (Food and Drug Administration) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา


ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท: โรงงานเส้นหมี่ ตราพระอาทิตย์ (Sun Sun Rice Vermicelli Factory)
ผู้ติดต่อ: คุณอรุณี พัฒนยินดี
ที่อยู่: 5/1 หมู่ 9
ตำบล: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: บางคล้า
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 24110
สำนักงาน: 062-935-4497
062-935-3947
095-446-4197:
โทรสาร: 038-541-477
มือถือ: 062-896-9156 คุณนก
ไลน์ไอดี: sun0892442544 : สำหรับสั่งซื้อสินค้าค่ะ
อีเมล์: sunsun_ap@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2020, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.